Project

General

Profile

Požadavek #1086

Podpora Let's encrypt

Added by Michal Kliment over 2 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
-
Target version:
-
Start date:
03/15/2018
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Přidat podporu Let's encrypt.

Například u instalace pomocí certbotu (https://certbot.eff.org/) přímo generovat certifikáty.

U generování konfigurace zase počítat s SSL nastavením Let's encryptem. V apache přidat řádek:

Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf

No data to display

Also available in: Atom PDF