Project

General

Profile

Požadavek #1077

Navigace mezi detaily prvků dle filtrů

Added by Ondřej Fibich about 2 years ago. Updated 10 months ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Category:
Jádro systému
Target version:
Start date:
10/04/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
15.00 h

Description

Umožnit postupně procházet detaily (např. profil člena, detail zařízení atp.) pomocí tlačítek Zpět a Vpřed v pořadí, ve kterém byly prvky vyfiltrovány ve zdrojové tabulce.

Příklad: Uživatel si vyfiltruje 10 členů a u prvního z nich si zobrazí jeho profil. V profilu provede operaci, např. editaci. Následně chce přejít na dalšího člena v pořadí a opět provést nějakou operaci. Díky tlačítku Vpřed nemusí přecházet zpět na vyfiltrovanou tabulku, ale může okamžitě zobrazit dalšího nebo předchozího člena v pořadí.

Návrh realizace

 • Po aplikaci filtru na tabulku s podporou navigace mezi detaily, se uloží seznam ID prvků zobrazených v tabulce.
  • Uložení proběhne pouze pro prvky z aktuální strany tabulky. Přechod mezi detaily na různých stranách tabulky tedy není možný (protože je obtížné jej implementovat, může způsobit velké zatížení systému v případě vyfiltrování velkého počtu položek).
  • Uložení probíhá lokálně pro aktuální tab webového prohlížeče a nepřenáší se do nových oken. Díky tomu je možné procházet různě vyfiltrované detaily v různých oknech.
 • Zobrazený detail detekuje uložený seznam ID prvků. Pokud v seznamu nachází své ID, pak zobrazí v levém a pravém rohu obsahu stránky tlačítka Vpřed a Zpět.
  • Pokud je zobrazený detail první nebo poslední v pořadí, je příslušné tlačítko s neplatnou operací "zašedlé".
 • V první fázi bude implementováno u:
  1. Profil člena,
  2. Detail zařízení.

Poznámky k implementaci

 • Uložení bude probíhat v rámci HTML5 localStorage.
  • Starší prohlížeče (IE 7 <=) nebudou podporovány.
  • Musí být řešeno omezení velikosti úložiště mazáním starších záznamů. Lze realizovat odchytávání výjimky.
 • JavaScriptová funkcionalita pro uložení by měla být součástí implementace gridu a aktivována jednoduchou volbou při jeho tvorbě v controlleru. Aktivace funkcionality v detailu musí probíhat jednoduše, aby bylo možné snadno rozšířit o další detaily.

History

#1

Updated by Ondřej Fibich over 1 year ago

 • Target version changed from 1.1.22 to 1.1.23
#2

Updated by Ondřej Fibich 10 months ago

 • Target version changed from 1.1.23 to 1.2

Also available in: Atom PDF