Project

General

Profile

Požadavek #1072

Podpora generické SMS brány přes REST

Added by Michal Kliment over 2 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
-
Target version:
Start date:
06/15/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Možnost posílat/přijímat SMS zprávy přes jakoukoliv SMS bránu mající REST API. Na straně FN by se nastavily pouze URL brány a endpointy pro odesílání/přijímání, případně jména parametrů a samozřejmě přístupové údaje.

Also available in: Atom PDF