Project

General

Profile

Actions

Požadavek #1068

closed

Podpora pro šifrované spojení se SMTP serverem

Added by Ondřej Fibich over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:
Uzavřený
Priority:
Normální
Category:
Upozorňování
Target version:
Start date:
04/23/2017
Due date:
% Done:

100%

Estimated time:

Description

Cílem je přidat podporu pro šifrované spojení se SMTP servery.
Tímto bude možné např. použít pro odesílání e-mailů Google GMail SMTP.
Uživatel bude moci vybrat typ šifrování v konfiguraci e-mailu.

Implementace

Bude přidáno nové pole email_encryption v konfiguraci e-mailu pro SNMP. Pole bude moci nabývat hodnot:
 • TLS,
 • SSL,
 • none (OFF).

Nastavení pole se bude následně propisovat do konfigurace Swift konektoru pro připojení s SNMP serveru.

Actions #1

Updated by Ondřej Fibich over 5 years ago

 • Description updated (diff)
Actions #2

Updated by Ondřej Fibich over 5 years ago

 • Description updated (diff)
Actions #3

Updated by Ondřej Fibich over 5 years ago

 • Description updated (diff)

Pro použití Gmail SMTP je nutné povolit méně bezpečné aplikace v nastavení Google účtu: https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=en
Následně je možné odesílat e-maily pomocí spojení skrze SSL (port 465). Viz https://support.google.com/a/answer/176600?hl=en

Actions #4

Updated by Ondřej Fibich over 5 years ago

 • Description updated (diff)
Actions #5

Updated by Ondřej Fibich over 5 years ago

 • Status changed from Nový to Odeslaný
 • % Done changed from 0 to 80
Actions #6

Updated by Ondřej Fibich over 5 years ago

 • Status changed from Odeslaný to Uzavřený
 • % Done changed from 80 to 100
Actions

Also available in: Atom PDF