Project

General

Profile

Actions

Chyba #1067

closed

V MySQL 5.7 nelze používat datum 0000-00-00

Added by Ondřej Fibich about 7 years ago. Updated about 6 years ago.

Status:
Odmítnutý
Priority:
Normální
Category:
Jádro systému
Target version:
Start date:
03/02/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Toto omezení působí problémy např. u leaving_date sloupce členů. Ale toto není jediné místo.

Dokud nebude vyřešeno, nelze systém na MySQL 5.7 provozovat!


Related issues 1 (0 open1 closed)

Has duplicate Chyba #1066: Nelze vytvořit člena pokud nemá vytvářející právo Members_Controller@registrationOdmítnutýOndřej Fibich03/02/201704/02/2017

Actions
Actions #1

Updated by Ondřej Fibich about 7 years ago

  • Target version changed from 1.1.21 to 1.1.22
Actions #2

Updated by Ondřej Fibich about 6 years ago

  • Status changed from Nový to Odmítnutý
  • Assignee set to Ondřej Fibich

Lze vyřešit změnou v konfiguraci MySQL (my.cnf):

[mysqld]
sql_mode = STRICT_TRANS_TABLES,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION

Wiki aktualizována: https://wiki.freenetis.org/index.php/Instalace_na_MySQL_5.7_a_vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD

Actions #3

Updated by Ondřej Fibich almost 6 years ago

  • Has duplicate Chyba #1066: Nelze vytvořit člena pokud nemá vytvářející právo Members_Controller@registration added
Actions

Also available in: Atom PDF