Projekt

Obecné

Profil

Chyba #1065

Export členů s filtrem tříd rychlosti nefunguje

Přidáno uživatelem Ondřej Fibich před asi 2 let. Aktualizováno před téměř 2 roky.

Stav:
Uzavřený
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
Členi a uživatelé
Cílová verze:
Začátek:
2017-02-12
Uzavřít do:
2017-02-26
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
1.00 hod

Popis

Export členů s filtrem tříd rychlosti nefunguje:

Chyba v SQL dotazu - Unknown column 'm.speed_class_id' in 'where clause' - SELECT id, member_name, variable_symbol, street, street_number, town, quarter, login, birthday, entrance_date, leaving_date, type, comment, registration, membership_interrupt, redirect_type_id FROM ( SELECT id, name AS member_name, registration, street, street_number, town, quarter, GROUP_CONCAT(DISTINCT variable_symbol) AS variable_symbol, type, entrance_date, IF(leaving_date = '0000-00-00', null, leaving_date) AS leaving_date, birthday, login, comment, membership_interrupt, redirect_type_id FROM ( SELECT m.id, m.registration, m.name, s.street, ap.street_number, t.town, t.quarter, vs.variable_symbol,    m.type, m.entrance_date, m.leaving_date, u.birthday, u.login, m.comment, m.membership_interrupt, ms.redirect_type_id FROM ( SELECT m.id, m.name, m.address_point_id, registration, type, entrance_fee, IF(mi.id IS NOT NULL, 1, 0) AS membership_interrupt, m.comment,    m.entrance_date, m.leaving_date, organization_identifier, vat_organization_identifier FROM members m LEFT JOIN ( SELECT mi.id, mi.member_id FROM membership_interrupts mi LEFT JOIN members_fees mf ON mi.members_fee_id = mf.id WHERE mf.activation_date <= CURDATE() AND mf.deactivation_date >= CURDATE() ) mi ON mi.member_id = m.id ) AS m LEFT JOIN address_points ap ON m.address_point_id = ap.id LEFT JOIN streets s ON ap.street_id = s.id LEFT JOIN towns t ON ap.town_id = t.id LEFT JOIN accounts a ON a.member_id = m.id AND m.id <> 1 LEFT JOIN variable_symbols vs ON vs.account_id = a.id LEFT JOIN users u ON u.member_id = m.id AND u.type = 1 LEFT JOIN enum_types e ON m.type = e.id LEFT JOIN devices d ON d.user_id = u.id LEFT JOIN ifaces i ON i.device_id = d.id LEFT JOIN ip_addresses ip ON ip.iface_id = i.id LEFT JOIN messages_ip_addresses mip ON mip.ip_address_id = ip.id LEFT JOIN ( SELECT m.*, type AS redirect_type_id FROM messages m ) ms ON mip.message_id = ms.id LEFT JOIN ( SELECT c.id AS cloud, IFNULL(u.member_id, c.member_id) AS member_id FROM ( SELECT c.*, i.device_id, ip.member_id FROM clouds c JOIN clouds_subnets cs ON cs.cloud_id = c.id JOIN subnets s ON cs.subnet_id = s.id JOIN ip_addresses ip ON ip.subnet_id = s.id JOIN ifaces i ON ip.iface_id = i.id ) c LEFT JOIN devices d ON c.device_id = d.id LEFT JOIN users u ON d.user_id = u.id GROUP BY c.id, IFNULL(u.member_id, c.member_id) ) cl ON cl.member_id = m.id LEFT JOIN ( SELECT m2.id AS mw_member_id, IF(mw.member_id IS NULL, 0, 2 - mw.permanent) AS whitelisted FROM members m2 LEFT JOIN members_whitelists mw ON mw.member_id = m2.id AND mw.since <= CURDATE() AND mw.until >= CURDATE() ) ip ON ip.mw_member_id = m.id WHERE (`m`.`type` NOT LIKE '15' COLLATE utf8_general_ci) AND (`m`.`speed_class_id` LIKE '1' COLLATE utf8_general_ci) ) AS q GROUP BY q.id ORDER BY q.id ) AS q at /usr/share/freenetis/system/libraries/drivers/Database/Mysqli.php:142 (44)
#0 /usr/share/freenetis/system/libraries/drivers/Database/Mysqli.php(90): Kohana_Mysqli_Result->__construct(Object(mysqli), true, '\n\t\t\t\tSELECT id,...')
#1 /usr/share/freenetis/system/libraries/Database.php(185): Database_Mysqli_Driver->query('\n\t\t\t\tSELECT id,...')
#2 /usr/share/freenetis/application/models/member.php(738): Database->query('\n\t\t\t\tSELECT id,...', Array)
#3 /usr/share/freenetis/application/controllers/export.php(90): Member_Model->get_all_members_to_export('(`m`.`type` NOT...')
#4 /usr/share/freenetis/system/core/Kohana.php(350): Export_Controller->csv('members')
#5 [internal function]: Kohana::instance()
#6 /usr/share/freenetis/system/core/Event.php(217): call_user_func(Array)
#7 /usr/share/freenetis/system/core/Bootstrap.php(55): Event::run('system.execute')
#8 /usr/share/freenetis/index.php(112): require('/usr/share/free...')
#9 {main} 

Související verze

Revize 6bb221ff (rozdíl)
Přidáno uživatelem Ondřej Fibich před asi 2 let

Refs #1065: Fix members export to CSV when speed class filtered.

Revize 974b7371 (rozdíl)
Přidáno uživatelem Ondřej Fibich před téměř 2 roky

Refs #1065: Fix members export to CSV when speed class filtered.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Ondřej Fibich před asi 2 let

  • Stav změněn z Nový na Odeslaný
  • % Hotovo změněn z 0 na 80
  • Odhadovaná doba nastaven na 1.00 hod

#2 Aktualizováno uživatelem Ondřej Fibich před téměř 2 roky

  • Stav změněn z Odeslaný na Uzavřený
  • % Hotovo změněn z 80 na 100

Také k dispozici: Atom PDF