Project

General

Profile

Actions

Chyba #1056

closed

Ukládání GPS adresní bodů není kompatibilní s MySQL 5.7

Added by Ondřej Fibich over 7 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Uzavřený
Priority:
Normální
Category:
Jádro systému
Target version:
Start date:
10/02/2016
Due date:
% Done:

100%

Estimated time:

Description

MySQL 5.7 neumožňuje aby v geo-typech byl uložen prázdný řetězec (error: Cannot get geometry object from data you send to the GEOMETRY field). Při tvorbě adresního bodu je nutné toto ošetřit a namísto prázdného řetězce přiřadit NULL.

Pokud budou chtít uživatelé migrovat na MySQL 5.7 s existující databází, je nejdříve nutné provést SQL dotaz:

update address_points set gps=NULL where gps = '';

Actions #1

Updated by Ondřej Fibich over 7 years ago

  • Description updated (diff)
Actions #2

Updated by Ondřej Fibich over 7 years ago

  • Status changed from Nový to Odeslaný
  • Assignee set to Ondřej Fibich
  • % Done changed from 0 to 80

Dokumentace instalace na MySQL 5.7 a vyšší: http://wiki.freenetis.org/index.php/Instalace_na_MySQL_5.7_a_vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD
Odkaz vede i z instalace freenetis balíku.

Actions #3

Updated by Ondřej Fibich over 7 years ago

  • Status changed from Odeslaný to Uzavřený
Actions #4

Updated by Ondřej Fibich over 7 years ago

  • % Done changed from 80 to 100
Actions

Also available in: Atom PDF