Project

General

Profile

Actions

Požadavek #1054

open

Pošta u adresních bodů

Added by Michal Kliment almost 5 years ago. Updated about 3 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
-
Target version:
-
Start date:
09/22/2016
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Přidat u adresních bodů sloupec s názvem pošty. Používá se u adres např. u budoucího generování faktur.

Actions #1

Updated by Michal Kliment about 3 years ago

Bohužel adresní místa RÚIAN ve formátu CSV neobsahují pole s názvem příslušné pošty pro daný bod.

Takže zbývají 2 možnosti:
  • nepoužívat adresní server freenetis-addresser
  • v adresní serveru freenetis-addresser kromě dat z RÚIAN používat další vstupní data, například ze stránek České pošty
Actions

Also available in: Atom PDF