Project

General

Profile

Požadavek #1048

Kontakt u adresního bodu

Added by Michal Kliment over 3 years ago. Updated 23 days ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Category:
-
Target version:
Start date:
06/07/2016
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Přidat možnost přidat kontakt k adresnímu bodu. Například telefon na domovníka v daném domě (domovník nemusí být členem), apod.

Na úrovni databáze by se to zřejmě řešilo přes pivot tabulku address_points_contacts (obsahující pouze 2 sloupce address_point_id a contact_id).

History

#1

Updated by Ondřej Fibich over 3 years ago

  • Target version set to 1.2
#2

Updated by Filip Miškařík 25 days ago

  • Assignee set to Filip Miškařík
#3

Updated by Ondřej Fibich 23 days ago

Dobrý nápad, v kombinaci s #1131 to bude fajn.

Also available in: Atom PDF