Project

General

Profile

Chyba #1046

GPS u adresních bodů musí v DB pro prázdné GPS obsahovat NULL

Added by Ondřej Fibich about 4 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
Členi a uživatelé
Target version:
Start date:
04/30/2016
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
4.00 h

Description

GPS u adresních bodů musí v DB pro prázdné GPS obsahovat NULL. Pokud neobsahuje, pak není možné např honotu "" uložit v MySQL 5.7.

Cílem tohoto úkolu je zabezpečit ukládání adresních bodů, jejich doplňování a další operace tak, aby nedocházelo k uložení nevalidních dat.

Stávající chybné hodnoty lze opravit pomocí SQL dotazu: UPDATE address_points SET gps = NULL WHERE TRIM(gps) = ''

No data to display

Also available in: Atom PDF