Project

General

Profile

Actions

Chyba #1044

closed

Nelze aktivovat upozornění členovi, pokud není povoleno přesměrování

Added by kopecky - almost 8 years ago. Updated almost 8 years ago.

Status:
Uzavřený
Priority:
Normální
Category:
Upozorňování
Target version:
Start date:
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
2:00 h

Description

Snažil jsem se odeslat upozornění členovi.


Files

log.html (7.48 KB) log.html kopecky -, 04/15/2016 10:52 AM
Actions #1

Updated by Ondřej Fibich almost 8 years ago

  • Subject changed from FreenetIS bug report: Nelze odeslat SMS členovi to Nelze aktivovat upozornění členovi, pokud není povoleno přesměrování
  • Category set to Upozorňování
  • Assignee set to Ondřej Fibich
  • Target version set to 1.1.18
Actions #2

Updated by Ondřej Fibich almost 8 years ago

  • Estimated time set to 2:00 h
Actions #3

Updated by Ondřej Fibich almost 8 years ago

  • Status changed from Nový to Odeslaný
Actions #4

Updated by Ondřej Fibich almost 8 years ago

  • Status changed from Odeslaný to Uzavřený
Actions

Also available in: Atom PDF