Project

General

Profile

Chyba #1018

Nekonzistentní zůstatky kreditů člena

Added by Michal Kliment almost 5 years ago. Updated almost 5 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Urgentní
Assignee:
-
Category:
Finance
Target version:
-
Start date:
09/03/2015
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Aktuální systém počítání zůstatků člena se v praxi ukázal jako nekonzistentní. Z historických důvodů je v naší DB několik členů se špatně spočítaným zůstatkem kreditního účtu, na což se přijde až po několika letech. Je třeba vymyslet lepší systém nebo zajistit 100% funkčnost tohoto (cronem neustálé přepočítávání zůstatků členů?).

#1

Updated by Ondřej Fibich almost 5 years ago

Nějaký CRON přepočet je blbost. Je nutné odhalit chyby a pokud už nejsou, tak jen opravit manuálním přepočtem starých dat.

#2

Updated by Michal Kliment almost 5 years ago

Ondřej Fibich napsal:

Nějaký CRON přepočet je blbost. Je nutné odhalit chyby a pokud už nejsou, tak jen opravit manuálním přepočtem starých dat.

Problém je, že toto žádným SQL dotazem asi udělat nepůjde. Problém není špatný součet příchozích/odchozích převodů, ale chybějící/přebývající převody, které se z nějakého důvodu strhly/nestrhly. Např. teď jsme řešili případ, kdy to členovi začalo strhávat příspěvky až 3 měsíce po datu vstupu.

Also available in: Atom PDF