Project

General

Profile

Požadavek #101

[MODUL] Automatická fakturace, export faktur do XML

Added by Tomáš Dulík almost 9 years ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Ve vývoji
Priority:
Normální
Assignee:
Category:
Faktury
Target version:
Start date:
04/10/2013
Due date:
% Done:

25%

Estimated time:
(Total: 3.00 h)

Description

Nejmenovaná firma potřebuje automatickou fakturaci (vč. DPH) a následný export označených vydaných faktur do XML (formát XML zašlou).
Samozřejmě vývoj zaplatí. Prosím Michala o odhad časové náročnosti.


Subtasks

Chyba #572: Zobrazení všech faktur - pomalý SQL dotazUzavřený04/10/2013Jan Dubina

Actions
Požadavek #923: Zaúčtování fakturVe vývoji07/21/2014Jan Dubina

Actions
Požadavek #925: Zasílání faktur e-mailem Ve vývoji07/21/2014Jan Dubina

Actions
Požadavek #926: Upozornění na vypršení tarifů členůVe vývoji07/21/2014Jan Dubina

Actions
#1

Updated by Ondřej Fibich over 8 years ago

 • Assignee set to Michal Kliment
 • Target version set to 1.1
#2

Updated by Michal Kliment almost 8 years ago

 • Status changed from Nový to Čeká se
 • Target version deleted (1.1)

Zjistit zda zájem trvá.

#3

Updated by Tomáš Dulík almost 8 years ago

Zájem trvá, za "nejmenovaná firma" dosaď "UnArtel", "HovNet Servis", ...

#4

Updated by Michal Kliment almost 8 years ago

 • Status changed from Čeká se to Nový
 • Target version set to 1.2

Posunuji ale až na 1.2, je na tom závislé hodně dalších úprav (různé upozorňovací zprávy pro různé typy, atd.).

#5

Updated by Michal Kliment about 7 years ago

 • Assignee changed from Michal Kliment to Jan Dubina
#6

Updated by Jan Dubina about 7 years ago

Poprosil bych nejakou konkretnejsi specifikaci a to xml schema. Taky by bylo dobre nejak poresit tabulky v db - ve fakturach se moc nevyznam, tak at tam pak neco nechybi. Naposled byl problem hlavne s cizi menou a DPH (prevod sazby na % a naopak).

#7

Updated by Tomáš Dulík about 7 years ago

Jan Dubina napsal:

Poprosil bych nejakou konkretnejsi specifikaci a to xml schema.

Původní popis feature requestu je starý 2 roky a už není aktuální.
Mezitím už jsi udělal importy a exporty faktur v (zatím) dostatečném počtu formátů.

Takže export faktur do XML už řešit nemusíš.

Prioritní je automatická fakturace = generování faktur. Perioda generování musí být nastavitelná pro každého člena zvlášť. Částka i popis na faktuře se bude generovat z tarifu daného člena.
Výslednou dávku faktur, generovanou v jednom dni/týdnu/měsíci bude možné hromadně vyexportovat v některé z formátů, které už umíš.

No až to bude fungovat pro Pohodu, tak to můžeš udělat i pro Flexibee přes to jejich REST API.

#8

Updated by Michal Kliment about 7 years ago

Celé strhávání bude nezávislý proces na strhávání příspěvků, takže bude možnost členovi v jednom měsíci strhávat příspěvky a zároveň i fakturovat.

Bude potřeba přidat další typ poplatku (služba?) a do nastavení přidat volbu dne v měsíci generování faktur za služby (stejně jako tomu je s dnem stržení).

V tabulce tarifu člena je pak nutné přidat sloupec perioda (defaultně 1 = 1 měsíc).

Určení, jestli se bude pro daného člověka daný měsíc vystavovat faktura (AR = aktuální rok, AM = aktuální měsíc, PR = počáteční rok, PM = počáteční měsíc, P = perioda):

((AR*12+AM)-(PR*12+PM)) mod P == 0

Pokud bude pro daného člena podmínka splněna, vygeneruje se mu faktura na částku zadanou z tarifu násobenou periodou.

Akorát nevím, jak se to celé má správně zaúčtovat v podvojném účetnictví. Podle všeho by se měl vygenerovat převod se zápornou částkou (z nějakého podvojného účtu Vydané faktury?).

#9

Updated by Michal Kliment about 7 years ago

 • Status changed from Nový to Ve vývoji
#10

Updated by Ondřej Fibich almost 7 years ago

 • Category set to Faktury
#11

Updated by Ondřej Fibich over 6 years ago

 • Subject changed from Automatická fakturace, export faktur do XML to [MODUL] Automatická fakturace, export faktur do XML
#12

Updated by Jan Dubina over 6 years ago

NÁVRH
U každého tarifu by měla být možnost fakturace dopředu a zpětně, také volba fakturačního období (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční). Je třeba také fakturovat tarify, které začínají/končí v průběhu fakturačního období - cena se poté dopočítává podle vzorce [počet dní v měsíci, kdy je tarif aktivní] / [počet dní v daném měsíci] * [poplatek]. Při vytváření tarifu s fakturací dopředu je nutné hned vystavit fakturu. Končící tarify se zpětnou fakturací musejí být fakturovány další měsíc po deaktivaci, aby např. člen s roční fakturací a tarifem končícím v únoru nečekal 10 měsíců na vystavení fakturu.
Automaticky generované faktury je potřeba spojovat - každý člen by měl mít pouze jednu měsíčně. Po fakturaci by mělo být zasláno upozornění zvolené skupině uživatelů.

Exporty pro jednotlivé faktury - HTML, PDF, Pohoda eForm, ISDOC, Pohoda XML, Pohoda Dbase
Exporty hromadné - Pohoda XML, Pohoda DBase

IMPLEMENTACE
 • tabulka invoices - přidání sloupce automatically_generated - zjednoduší filtrování a spojování automaticky gen. faktur
 • tabulka invoice_items - nový sloupec fee_id - vazba na tarif, v budoucnu nahradit vazbou na sklad
 • tabulka member_fees - invoicing_period - fakturační období v měsících a invoicing_type - fakturace zpětně/dopředu

Also available in: Atom PDF