Project

General

Profile

Chyba #1008

Typy členů nejsou v tabulkách přeloženy

Added by Ondřej Fibich about 5 years ago. Updated 4 months ago.

Status:
Uzavřený
Priority:
Nízká
Category:
Členi a uživatelé
Target version:
Start date:
05/27/2015
Due date:
% Done:

100%

Estimated time:
2.00 h

Description

Typy členů jsou v tabulkách překládány dle statické metody Member_Model::get_type, což není správně, jelikož pak vzniká nekonzistence při úpravě překladu termínu nebo dokonce v případě nadstavbových typů se zobrazuje pouze jeho číslo.

Metod Member_Model::get_type by možná bylo dobré zcela odstranit, aby v budoucnu nedocházelo k podobným nekonzistencím.


Files

callback_member_type.patch (953 Bytes) callback_member_type.patch Patch pro použití přeloženého typu člena, pokud je dostupný Ondřej Fibich, 06/14/2015 10:46 AM
#1

Updated by Ondřej Fibich almost 5 years ago

Kvůli dlouhému překladu "Řádný člen osvobozený od členských příspěvků" přesunuji do 1.2. Bude nutné při změně DB tento překlad zkrátit např. na "Neplatící řádný člen", jelikož způsobuje "bobtnání" tabulek.

Přiložil jsem patch pro změnu callbacku, který namísto Member_Model::get_type zobrazuje pole type_name, pokud je dostupné (jinak použije Member_Model::get_type).

#2

Updated by Filip Miškařík 5 months ago

  • Status changed from Nový to Odeslaný
  • Assignee set to Filip Miškařík
#3

Updated by Ondřej Fibich 4 months ago

  • Status changed from Odeslaný to Uzavřený
  • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF