Project

General

Profile

Požadavek #1003

ARO skupiny v profilu uživatele - odkazy a editace ARO skupin uživatele

Added by Ondřej Fibich over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:
Uzavřený
Priority:
Normální
Assignee:
Category:
Členi a uživatelé
Target version:
Start date:
05/23/2015
Due date:
% Done:

100%

Estimated time:
0.50 h

Description

Požadavek zahrnuje:
  • Přidat k seznamu ARO skupin uživatele zobrazených v jeho profilu odkazy na detaily jednotlivých skupin.
  • Přidat stránku a odkaz pro editaci ARO skupin uživatele.
#1

Updated by Ondřej Fibich over 5 years ago

  • Tracker changed from Chyba to Požadavek
#2

Updated by Ondřej Fibich over 5 years ago

  • Assignee set to David Raška
#3

Updated by David Raška over 5 years ago

  • Status changed from Nový to Odeslaný
  • % Done changed from 0 to 100
#4

Updated by Ondřej Fibich over 5 years ago

  • Subject changed from ARO skupiny v profilu člena - odkazy to ARO skupiny v profilu uživatele - odkazy a editace ARO skupin uživatele
  • Description updated (diff)

Dobrá práce, jediným nedostatkem je kontrola přístupových práv. Není vhodné aby mohl uživatel sám měnit své ARO :-). V edit_user a v odkazu na něj, odeber z kontroly ACL argument předávající ID člena

#5

Updated by Ondřej Fibich over 5 years ago

  • Status changed from Odeslaný to Uzavřený

Also available in: Atom PDF